top of page

Algemene voorwaarden

Uitgever

Bomondy.be, D-Medical met maatschappelijke zetel te Haenhoutstraat 149A, 9070 Destelbergen, bedrijfs- en BTW-nummer BE0894.880.923.

Algemeen

Deze website word je ter beschikking gesteld onder voorbehoud van je onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van Bomondy.be (d.w.z. de onderhavige "disclaimer", het "privacybeleid", het " cookiebeleid" en de "algemene voorwaarden"). Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaard je onvoorwaardelijk deze gebruiksvoorwaarden.

Indien één van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar of in strijd met een dwingende wetsbepaling zou blijken te zijn, doet dit geenszins afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen.

Bomondy.be behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder uitdrukkelijke kennisgeving te wijzigen. Je wordt daarom aangeraden deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te lezen telkens wanneer u de website bezoekt.

Omvang van de informatie op deze website

Deze website is bedoeld om algemene informatie over Bomondy.be te verstrekken.

Hoewel Bomondy.be zich inspant om informatie mee te delen die volgens haar actueel en nauwkeurig is, kan zij niet garanderen dat deze informatie passend, nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is, of dat deze website volledig of geschikt is voor een bepaald gebruik.

Bovendien kan Bomondy.be nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van deze website of een website waarnaar deze website hyperlinks bevat. Tenzij anders vermeld, kan de informatie op deze website niet worden beschouwd als een aanbod tot verkoop van producten en diensten, of, in het algemeen, tot het sluiten van een overeenkomst.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze hyperlinks worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Bomondy.be heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Image by Kevin Bhagat
bottom of page